VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Hlavným cieľom projektu ACON (Again Connected Networks) je podporiť integráciu trhu s elektrinou v Českej a v Slovenskej republike. Cieľom projektu ACON je efektívne zjednotiť správanie a aktivity užívateľov sústavy tak, aby  vznikla ekonomicky výhodná, udržateľná elektrizačná sústava s malými stratami a s vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok.

Okrem toho sa partneri projektu snažia rozšíriť prepojenie trhov v regióne strednej a východnej Európy v záujme zlepšenia kvality a bezpečnosti dodávok elektriny v pohraničných oblastiach a zaviesť technológie inteligentných sietí na týchto územiach, ktoré budú slúžiť ako most na využitie technológií inteligentných sietí v oboch krajinách.

Projekt ACON je v súčasnosti zaradený na aktuálnom 4. zozname Projektov spoločného záujmu (PCI) a uchádza sa o zaradenie na nadchádzajúci 5. zoznam, ktorého prijatie sa očakáva začiatkom roku 2022. 

PRÍNOSY PROJEKTU

Lokálne

Vyššia kvalita dodávok energie, možnosť pripojenia nových zdrojov obnoviteľnej energie, zvýšenie konkurencieschopnosti, konektivita sústavy pre všetkých užívateľov, dlhodobé zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie.

Globálne

Nové skúsenosti v oblasti inteligentných sietí v regióne strednej a východnej Európy, vyššia stabilita a bezpečnosť dodávok elektriny, väčší vplyv na životné prostredie, zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce, posilnenie prepojenia medzi oboma štátmi.

CIELE PROJEKTU

Projekt ACON Smart Grids sa sústreďuje na dôležité aspekty rozvoja inteligentných sietí. Vďaka inteligentným technológiám sa doplnia nové komunikačné prvky a tiež aj inteligentné riadenie zaťaženia automatickými algoritmami, čo zvýši informovanosť, zaistí lepšie prepojenie a v budúcnosti možnosť využívať distribučné sústavy na širšie nasadenie obnoviteľných zdrojov, ako aj prístup k digitálnej infraštruktúre a jej využitie.

KONKRÉTNE ČINNOSTI

Projekt ACON Smart Grids pozostáva z dvoch častí: rozsiahle nasadenie inteligentných prvkov, kde budú pohraničné oblasti vybavené inteligentnými technológiami  (IMS, AMM, diaľkové riadenie, nové technológie pre transformačné stanice, kabeláž). Druhá časť obsahuje podporné konvenčné prvky.

OFICIÁLNE DOKUMENTY PROJEKTU

ACON Smart Grids CZ/SK information leaflet

The publication of a document is defined in Regulation (EU) 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure – TEN-E Regulation.

Verejná konzultácia

Vaše návrhy, postrehy a otázky nám môžete posielať cez formulár nižšie a my Vám ich radi zodpovieme.

Close