OBECNÉ INFORMACE

Hlavním cílem projektu ACON (Again COnnected Networks) Inteligentní sítě je podpořit integraci trhu s elektřinou v České a Slovenské republice. Cílem projektu ACON je efektivní integrace chování a aktivit uživatelů sítě tak, aby vznikla ekonomicky efektivní udržitelná elektrizační soustava s nízkými ztrátami a vysokou kvalitou a bezpečností dodávek.

Kromě toho se partneři projektu snaží o propojení trhu v regionu střední a východní Evropy v zájmu zlepšení kvality a bezpečnosti dodávek v příhraničních oblastech a zavedení technologií inteligentních sítí do těchto území, jež budou sloužit jako most pro využití inteligentních sítí v obou zemích. 

Projekt ACON je v současnosti zařazen na aktuálním 4. seznamu Projektů společného zájmu (PCI) a uchází se o zařazení na nadcházející 5. seznam, jehož přijetí se očekává začátkem roku 2022. 

PŘÍNOSY PROJEKTU

Lokální

Vyšší kvalita dodávek elektrické energie, možnost připojení nových zdrojů obnovitelné energie, zvýšení konkurenceschopnosti, konektivita pro všechny uživatele, dlouhodobé snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Globální

Získání nových zkušeností v oblasti inteligentních sítí v regionu střední a východní Evropy, vyšší stabilita a bezpečnost dodávek, pozitivní dopady na životní prostředí, zintenzivnění mezinárodní spolupráce a posílení propojení mezi oběma zúčastněnými zeměmi.

CÍLE PROJEKTU

Projekt ACON Smart Grids se zaměřuje na důležité aspekty rozvoje inteligentních sítí. Díky inteligentním technologiím budou do distribuční sítě instalovány nové prvky pro komunikaci i inteligentní řízení zatížení s automatickými algoritmy, což zvýší informovanost, zajistí lepší propojení a možnosti v budoucnosti využívat rozvodné sítě pro širší nasazení obnovitelných zdrojů, jakož i přístup k digitální infrastruktuře a jejímu využívání.     

KONKRÉTNÍ NÁPLŇ PROJEKTU

Projekt ACON Smart Grids se skládá ze dvou hlavních částí. Jednou bude masivní nasazení inteligentních prvků, kdy budou příhraniční oblasti vybaveny inteligentními technologiemi (IMS, AMM, dálkové řízení, nové technologie trafostanic, kabeláž). Druhá podpůrná část bude zahrnovat konvenční prvky.

OFICIÁLNÍ DOKUMENTY PROJEKTU

ACON Smart Grids CZ/SK information leaflet

The publication of a document is defined in Regulation (EU) 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure – TEN-E Regulation

Veřejná konzultace

Vaše návrhy, postřehy a dotazy nám můžete posílat přes formulář níže a my Vám je rádi zodpovíme.

Close