Zmínky v médiích

19 / 04 / 2023

Modernizace 300 trafostanic v Česku a výstavba nové rozvodny na Slovensku. Projekt ACON loni výrazně posílil inteligentní síť

Přeshraniční projekt inteligentních distribučních soustav ACON v loňském roce investoval více než 26 milionů eur na rozvoj elektrických sítí v České republice a na Slovensku. Významná část investic směřovala na modernizaci a výstavbu nových chytrých trafostanic či na výstavbu optických linek. Pokračování je v plánu i na letošní rok, začne například stavba nové rozvodny v Brně. Díky implementaci chytrých řešení se projektu daří rozvíjet koncept smart grid.

https://svetprumyslu.cz/m...
29 / 06 / 2022

Česko a využívání obnovitelných zdrojů? Nezbytný je rozvoj chytrých sítí

Z pohledu využívání obnovitelných zdrojů energie patří Česká republika i Slovensko na chvost Evropské unie. V souladu se schválenými klimatickými plány by se však měl podíl takzvaných zelených zdrojů na celkové spotřebě energie v obou zemích postupně zvyšovat. Výraznější zapojení obnovitelných zdrojů je však podmíněno patřičnou modernizací distribučních soustav. V tomto ohledu se Česko a Slovensko mohou pochlubit hned několika významnými projekty.

https://moravskehospodars...
28 / 06 / 2022

Česko i Slovensko míří v oblasti využívání obnovitelných zdrojů k vyšším cílům. Nezbytný je však rozvoj chytrých sítí

Z pohledu využívání obnovitelných zdrojů energie patří Česká republika i Slovensko na chvost Evropské unie. V souladu se schválenými klimatickými plány by se však měl podíl takzvaných zelených zdrojů na celkové spotřebě energie v obou zemích postupně zvyšovat. Výraznější zapojení obnovitelných zdrojů je však podmíněno patřičnou modernizací distribučních soustav. V tomto ohledu se Česko a Slovensko mohou pochlubit hned několika významnými projekty.

https://feedit.cz/2022/06...
22 / 06 / 2022

Domácí fotovoltaika zažívá boom. Lidem se její pořízení vyplácí

Fotovoltaika zažívá v Česku nebývalý boom. V minulém roce bylo podle Solární asociace instalováno celkem 62 megawattů nových fotovoltaických elektráren, což je o 20,6 procenta více než o rok dříve. Největší měrou se na tomto nárůstu podílely drobné střešní instalace na rodinných domech.

https://www.nazeleno.cz/d...
21 / 06 / 2022

Brzká návratnost a díky chytrým sítím brzy možná i komunitní sdílení. Šest důvodů, proč se vyplatí pořídit si fotovoltaiku

Fotovoltaika zažívá v Česku nebývalý boom. V minulém roce bylo podle Solární asociace instalováno celkem 62 megawattů nových fotovoltaických elektráren, což je o 20,6 procenta více než o rok dříve. Největší měrou se na tomto nárůstu podílely drobné střešní instalace na rodinných domech. Soukromníky ke koupi panelů motivuje například zvyšující se cena energií či snaha zajistit si energetickou soběstačnost. V souvislosti s rozvojem chytrých sítí budou navíc drobní výrobci moci přeprodávat energii do sítě, a částečně tak investici do fotovoltaiky zhodnotit.

https://www.kurzy.cz/zpra...
20 / 05 / 2022

Zástupci evropské agentury CINEA navštívili přeshraniční projekt chytrých distribučních soustav ACON

Zástupci agentury CINEA, jež hraje klíčovou roli v evropském Green Dealu, navštívili v květnu jih Moravy a západní Slovensko. Na vlastní oči se zde přesvědčili, jak pokračují práce na projektu ACON, jehož cílem je modernizace distribučních soustav pod správou EG.D a Západoslovenské distribučné na standardy Smart Grids.

https://pressmob.cz/zastu...
20 / 05 / 2022

Projekt chytrých soustav pokračuje

Zástupci agentury CINEA, jež hraje klíčovou roli v evropském Green Dealu, navštívili v květnu jih Moravy a západní Slovensko. Na vlastní oči se zde přesvědčili, jak pokračují práce na projektu ACON, jehož cílem je modernizace distribučních soustav pod správou společností EG.D a Západoslovenské distribučné na standardy Smart Grids.

https://energie21.cz/proj...
19 / 05 / 2022

V2G znamená Vehicle to Grid

S rozvojem elektromobility se energetikům otvírá další možnost, jak vykrývat výkyvy sítě způsobené větší poptávkou ve špičkách i nestejnoměrnými dodávkami z obnovitelných zdrojů. Díky funkci obousměrného nabíjení-vybíjení budou elektromobily moci posílat elektrickou energii i zpátky do sítě. Systém V2G (Vehicle-to-Grid) již některé automobilky do svých modelů zavedly, jiné jej testují. V Česku využívání této technologie v následujících letech umožní modernizace distribučních soustav na standardy Smart Grids.

https://www.3pol.cz/cz/ru...
17 / 05 / 2022

Přeshraniční projekt inteligentních distribučních soustav ACON

V rámci projektu ACON, který probíhá od roku 2018, letos na území České republiky finišuje příprava nové brněnské transformovny a na Slovensku zase výstavba stěžejní stanice u obce Borský Svatý Jur. Je tedy zřejmé, že tento náročný přeshraniční projekt úspěšně pokračuje, a tak vám přinášíme aktuální podrobnosti přímo od zdroje.

https://www.stavebniserve...
11 / 05 / 2022

České Projekty Smart Grids Nejsou Vůbec Špatné. EU Je Podporuje

Rychlejší schvalovací procesy a možnost ucházet se o financování z nástrojů Evropské unie – to jsou klíčové benefity plynoucí ze zařazení na seznam Projektů společného zájmu, který sdružuje evropské energetické projekty s nadnárodním významem. Na v pořadí již pátém seznamu, který zveřejnila v minulých dnech Evropská komise, je 98 projektů, z nichž v pěti případech se jedná o projekty typu smart grids. Takto se označují elektrické sítě, které kromě přenosu silové elektřiny nabízejí i datovou komunikaci. Ta umožňuje monitoring, ovládání a aktivní řízení spotřeby energie.

https://www.emovio.cz/202...
08 / 05 / 2022

PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU POMÁHAJÍ TRANSFORMOVAT ENERGETIKU. ČESKO A SLOVENSKO MAJÍ NA SEZNAMU SMART GRIDS PROJEKTŮ HNED TŘI ZÁSTUPCE

Rychlejší schvalovací procesy a možnost ucházet se o financování z nástrojů Evropské unie. To jsou klíčové benefity plynoucí ze zařazení na seznam Projektů společného zájmu, který sdružuje evropské energetické projekty s nadnárodním významem. Na v pořadí již pátém seznamu, který zveřejnila Evropská komise, je 98 projektů, z toho pět Smart Grids projektů. Česko a Slovensko jsou zapojené hned do tří z nich.

https://svetprumyslu.cz/2...
06 / 05 / 2022

ELEKTROMOBILY BUDOU MOCI DISTRIBUTORŮM ENERGIE POMÁHAT S VYKRÝVÁNÍM ŠPIČEK. AUTOMOBILKY JIŽ TECHNOLOGII ZAVÁDĚJÍ

Se zvyšujícím se rozvojem elektromobility se energetikům otvírá další možnost, jak vykrývat výkyvy sítě způsobené větší poptávkou ve špičkách i nestejnoměrnými dodávkami z obnovitelných zdrojů. Díky funkci obousměrného dobíjení budou elektrovozy moci posílat elektrickou energii zpátky do sítě.

https://energetika.tzb-in...
02 / 03 / 2022

ROSTE POČET FIREMNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH ŘEŠENÍ. PŘIPOJOVÁNÍ DALŠÍCH USNADNÍ I MODERNIZACE DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

V Česku v roce 2021 opět meziročně přibylo fotovoltaických řešení na střechách hal a v průmyslových areálech, zájem o energii ze slunce potvrzují i firmy na Slovensku. V souvislosti s výrazným růstem cen energií v loňském roce se potvrzuje, že alternativní zdroj energie může být pro podniky zdrojem významných úspor. Posilování tohoto trendu v následujících letech nahrává i modernizace distribučních soustav. Zvýšením jejich kapacity a zaváděním inteligentního řízení bude možné do sítě zapojovat více menších výrobců elektrické energie, než je tomu v současnosti.

https://www.stavebniserve...
16 / 11 / 2021

ČESKO A SLOVENSKO V BOOMU ZELENÉ ENERGETIKY VÝRAZNĚ ZAOSTÁVAJÍ OPROTI SVÝM EVROPSKÝM SOUSEDŮM

Minulý rok byl pro Evropskou unii přelomový z pohledu boje proti klimatické změně, neboť se v členských zemích poprvé podařilo vyrobit více elektřiny z obnovitelných zdrojů než z fosilních paliv. Cesta k plánované uhlíkové neutralitě, stanovené na rok 2050, je však ještě dlouhá a státy sedmadvacítky se na ni vydávají z různých startovacích pozic. V některých jsou již dnes obnovitelné zdroje nepostradatelnou součástí energetického mixu, jinde je jejich rozvoj teprve v začátcích. Kdo jsou evropští „zelení“ premianti a jak si v tomto ohledu vede Česká republika a Slovensko? (...)

https://www.solarninovink...
24 / 10 / 2021

VÝPADKY ELEKTŘINY MOHOU STÁT PRŮMYSLOVÉ FIRMY MILIONY. ŘEŠENÍ NABÍZEJÍ INTELIGENTNÍ SÍTĚ

Zastavení výrobních linek a tím způsobená výrazná finanční ztráta. Takovým následkům mohou čelit průmyslové firmy při neočekávaných poklesech či úplných výpadcích dodávek elektrické energie. Moderní vývoj v oblasti distribučních soustav však velkoodběratelům v blízké době slibuje výraznější stabilitu a spolehlivost. Zajistit by je měly takzvané inteligentní sítě neboli Smart Grids. Ty díky zapojení chytrých prvků dokážou efektivněji řešit a předvídat výpadky energie. Zároveň nabízejí cestu k výraznějšímu zapojení obnovitelných zdrojů do soustavy, čímž připravují půdu k dosažení do budoucna plánované uhlíkové neutrality. (...)

https://efektivniuspory.c...
30 / 09 / 2021

OPĚTOVNÉ SPOJENÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH SÍTÍ JE NA EVROPSKÉ POMĚRY UNIKÁT

Větší bezpečnost dodávek elektrické energie na obou stranách hranice, vzájemná výpomoc při plánovaných odstávkách i v krizových situacích. To jsou stěžejní výhody opětovného propojení distribučních soustav Česka a Slovenska, které se realizuje v rámci projektu chytrých sítí ACON. Na evropské poměry unikátní řešení prověřilo nedávné ničivé tornádo. Transformovna 110 kV u Tvrdonic na Břeclavsku bude kvůli živlem poškozené infrastruktuře několik měsíců využívat elektrickou energii ze Slovenska. (...)

https://prazsky-magazin.c...
01 / 09 / 2021

ELEKTŘINA ZDRAŽUJE, FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ NA STŘECHÁCH DOMŮ PŘIBÝVÁ

Řada domácností dostala v posledních týdnech informaci, o kolik se jim zvýší poplatky za dodávku elektrického proudu. Od září mají ceny vzrůst až o sedm procent. Není tak divu, že si zejména majitelé rodinných domů pořizují fotovoltaiku, a to i díky dotačním programům. (...)

https://www.idnes.cz/bydl...
23 / 08 / 2021

CHYTRÉ SÍTĚ ZAZNAMENALY LONI V EVROPĚ V CELOSVĚTOVÉM SROVNÁNÍ NEJVĚTŠÍ POSUN. LÍDREM ZŮSTÁVÁ SEVERNÍ AMERIKA

Budování chytrých sítí, takzvaných Smart Grids, je jedním z klíčových kroků k naplnění klimaticko-energetických cílů řady zemí a mezinárodních organizací. Leaderem v oblasti jejich budování je dlouhodobě severní Amerika. Podle studie Smart Grid Index ji ale v loňském roce z hlediska rychlosti rozvoje předstihla Evropa. V rámci Česka s Slovenska se můžeme setkat hned s trojicí přeshraničních projektů, které se rozvojem inteligentních distribučních soustav zabývají. (...)

https://www.businessinfo....
03 / 08 / 2021

CHYTRÉ TRAFOSTANICE VÝZNAMNĚ ZKRACUJÍ DOBU POTŘEBNOU PRO LOKALIZACI PORUCHY. ROČNĚ JICH DÍKY PROJEKTU ACON PŘIBUDE VÍCE NEŽ 250

Trafostanice v Česku jsou rok od roku chytřejší. Na distribučním území EG.D se jich díky přeshraničnímu projektu ACON v uplynulých dvou letech zmodernizovalo více než 370, dalších přibližně 250 je v plánu upravit letos. Hlavním přínosem chytrých distribučních stanic pro spotřebitele je významné zkrácení detekce a lokalizace poruchy v síti a následná rychlejší obnova dodávek energie odběratelům. (...)

https://energetika.tzb-in...
13 / 07 / 2021

CHYTŘEJŠÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY POMOHOU PROSUMERŮM A KOMUNITNÍMU SDÍLENÍ ENERGIE

V posledních letech výrazně přibývá domácností či firem, které část své spotřeby pokrývají z vlastního zdroje energie. Se sílícími tlaky na vyšší podíl obnovitelných zdrojů navíc význam těchto aktivních spotřebitelů, takzvaných prosumerů, ještě poroste. Jejich většímu zapojení a například i komunitnímu sdílení energie pomohou modernizované distribuční soustavy. (...)

https://www.prumyslovaeko...
25 / 05 / 2021

PODÍL OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V EVROPĚ ROSTE. NA CESTĚ K UHLÍKOVÉ NEUTRALITĚ BUDOU STĚŽEJNÍ CHYTRÉ TECHNOLOGIE

V celé Evropské unii se v roce 2020 poprvé vyrobilo více elektrické energie z obnovitelných zdrojů než z fosilních paliv. Aby ale EU dosáhla svých cílů směřujících k uhlíkové neutralitě, musí se podíl solární a větrné energie v současné dekádě skoro ztrojnásobit. Pomoci by v tomto úsilí mělo i zavádění Smart Grids. Tyto chytré sítě nejen zvětší kapacity distribučních soustav, ale navíc umožní i real-time komunikaci všech jejich prvků, což je pro větší zapojení obnovitelných zdrojů energie klíčové. 

Obnovitelné zdroje energie (OZE) se na celkové produkci Evropské unie v roce 2020 podílely z 38,2 procenta, naproti tomu fosilní paliva vyprodukovala „pouze“ 36,97 procenta elektrické energie. Podle energetických think tanků Ember a Agora Energiewende to bylo poprvé, co OZE překonaly zdroje jako plyn a uhlí a staly se pro EU hlavním zdrojem energie. Z pohledu jednotlivých států si pak loni stejný historický úspěch připsalo i Německo a Španělsko. (...)

https://www.stavebniserve...
17 / 05 / 2021

BEZ CHYTRÝCH SÍTÍ SMART GRIDS SE ČESKÁ ENERGETIKA NEOBEJDE

Energetika se v posledních letech proměňuje. Sílící tlaky na větší podíl obnovitelných zdrojů a uhlíkovou neutralitu na jedné straně a zvyšující se počet zařízení připojených do sítě, elektromobilů a domácích fotovoltaických elektráren na straně druhé ukazují, že současná distribuční soustava v Česku přestává nárokům 21. století stačit.

Odborníci se shodují, že bez chytrých sítí, takzvaných Smart Grids, se proto v blízké budoucnosti neobejdeme. „Distribuční soustavy v Česku, ale i mnoha dalších zemích, vyhovují požadavkům dvacátého století, soudobým nárokům již ale přestávají stačit. Roste tlak na větší zapojení obnovitelných zdrojů energie a současně je třeba reagovat i na trendy v oblasti elektromobility, výroby elektřiny domácími fotovoltaickými elektrárnami, chytrých domácností, konceptů smart cities či komunitního sdílení elektrické energie,“ říká Miroslav Kopt z útvaru Strategických projektů EG.D. (...)

https://techfocus.cz/gadg...
14 / 04 / 2021

PŘESHRANIČNÍ PROJEKT INTELIGENTNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ACON MÁ LETOS PŘED SEBOU PLÁNOVANÉ INVESTICE ZA 800 MILIÓNŮ KORUN

Projekt inteligentních distribučních soustav ACON, který vzniká v přeshraniční spolupráci EG.D a Západoslovenské distribučné (ZSD), má před sebou investičně náročný rok. Plánované investice se vyšplhají na téměř 800 milionů korun. Na českém území se za 26 milionů korun rozšíří kapacita rozvodny u obce Tvrdonice a zmodernizuje a postaví dalších 250 chytrých trafostanic. Na Slovensku pak vznikne nová transformovna v Borskom Svätom Jure. V plánu je i další modernizace stávající infrastruktury. Projekt společného zájmu vyjde do konce roku 2024 na více než pět a půl miliardy korun, z nichž polovinu pokryjí dotace z Evropské unie. (...)

http://www.personalista.c...
31 / 03 / 2021

CHYTRÁ ROZVODNÁ SÍŤ VYJDE NA DESÍTKY MILIARD, ČÁST NÁKLADŮ UHRADÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE

Inteligentní elektrická síť umožní regulovat výrobu a spotřebu elektřiny v reálném čase a přispěje ke spolehlivějším dodávkám energie ke koncovým spotřebitelům. Háček je v tom, že to bude velmi nákladné. Jak v diskusním Kulatém stolu Ekonomického deníku uvedl místopředseda představenstva EG.D Pavel Čada, jen u druhého největšího distributora elektřiny v Česku půjde o desítky miliard korun. Část nákladů bude možné uhradit z evropských fondů, dodává náměstek ministra průmyslu Marian Piecha. (...)

https://ekonomickydenik.c...

Veřejná konzultace

Vaše návrhy, postřehy a dotazy nám můžete posílat přes formulář níže a my Vám je rádi zodpovíme.

Close