Zmínky v médiích

08 / 05 / 2022

PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU POMÁHAJÍ TRANSFORMOVAT ENERGETIKU. ČESKO A SLOVENSKO MAJÍ NA SEZNAMU SMART GRIDS PROJEKTŮ HNED TŘI ZÁSTUPCE

Rychlejší schvalovací procesy a možnost ucházet se o financování z nástrojů Evropské unie. To jsou klíčové benefity plynoucí ze zařazení na seznam Projektů společného zájmu, který sdružuje evropské energetické projekty s nadnárodním významem. Na v pořadí již pátém seznamu, který zveřejnila Evropská komise, je 98 projektů, z toho pět Smart Grids projektů. Česko a Slovensko jsou zapojené hned do tří z nich.

https://svetprumyslu.cz/2...
06 / 05 / 2022

ELEKTROMOBILY BUDOU MOCI DISTRIBUTORŮM ENERGIE POMÁHAT S VYKRÝVÁNÍM ŠPIČEK. AUTOMOBILKY JIŽ TECHNOLOGII ZAVÁDĚJÍ

Se zvyšujícím se rozvojem elektromobility se energetikům otvírá další možnost, jak vykrývat výkyvy sítě způsobené větší poptávkou ve špičkách i nestejnoměrnými dodávkami z obnovitelných zdrojů. Díky funkci obousměrného dobíjení budou elektrovozy moci posílat elektrickou energii zpátky do sítě.

https://energetika.tzb-in...
02 / 03 / 2022

ROSTE POČET FIREMNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH ŘEŠENÍ. PŘIPOJOVÁNÍ DALŠÍCH USNADNÍ I MODERNIZACE DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

V Česku v roce 2021 opět meziročně přibylo fotovoltaických řešení na střechách hal a v průmyslových areálech, zájem o energii ze slunce potvrzují i firmy na Slovensku. V souvislosti s výrazným růstem cen energií v loňském roce se potvrzuje, že alternativní zdroj energie může být pro podniky zdrojem významných úspor. Posilování tohoto trendu v následujících letech nahrává i modernizace distribučních soustav. Zvýšením jejich kapacity a zaváděním inteligentního řízení bude možné do sítě zapojovat více menších výrobců elektrické energie, než je tomu v současnosti.

https://www.stavebniserve...
16 / 11 / 2021

ČESKO A SLOVENSKO V BOOMU ZELENÉ ENERGETIKY VÝRAZNĚ ZAOSTÁVAJÍ OPROTI SVÝM EVROPSKÝM SOUSEDŮM

Minulý rok byl pro Evropskou unii přelomový z pohledu boje proti klimatické změně, neboť se v členských zemích poprvé podařilo vyrobit více elektřiny z obnovitelných zdrojů než z fosilních paliv. Cesta k plánované uhlíkové neutralitě, stanovené na rok 2050, je však ještě dlouhá a státy sedmadvacítky se na ni vydávají z různých startovacích pozic. V některých jsou již dnes obnovitelné zdroje nepostradatelnou součástí energetického mixu, jinde je jejich rozvoj teprve v začátcích. Kdo jsou evropští „zelení“ premianti a jak si v tomto ohledu vede Česká republika a Slovensko? (...)

https://www.solarninovink...
24 / 10 / 2021

VÝPADKY ELEKTŘINY MOHOU STÁT PRŮMYSLOVÉ FIRMY MILIONY. ŘEŠENÍ NABÍZEJÍ INTELIGENTNÍ SÍTĚ

Zastavení výrobních linek a tím způsobená výrazná finanční ztráta. Takovým následkům mohou čelit průmyslové firmy při neočekávaných poklesech či úplných výpadcích dodávek elektrické energie. Moderní vývoj v oblasti distribučních soustav však velkoodběratelům v blízké době slibuje výraznější stabilitu a spolehlivost. Zajistit by je měly takzvané inteligentní sítě neboli Smart Grids. Ty díky zapojení chytrých prvků dokážou efektivněji řešit a předvídat výpadky energie. Zároveň nabízejí cestu k výraznějšímu zapojení obnovitelných zdrojů do soustavy, čímž připravují půdu k dosažení do budoucna plánované uhlíkové neutrality. (...)

https://efektivniuspory.c...
30 / 09 / 2021

OPĚTOVNÉ SPOJENÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH SÍTÍ JE NA EVROPSKÉ POMĚRY UNIKÁT

Větší bezpečnost dodávek elektrické energie na obou stranách hranice, vzájemná výpomoc při plánovaných odstávkách i v krizových situacích. To jsou stěžejní výhody opětovného propojení distribučních soustav Česka a Slovenska, které se realizuje v rámci projektu chytrých sítí ACON. Na evropské poměry unikátní řešení prověřilo nedávné ničivé tornádo. Transformovna 110 kV u Tvrdonic na Břeclavsku bude kvůli živlem poškozené infrastruktuře několik měsíců využívat elektrickou energii ze Slovenska. (...)

https://prazsky-magazin.c...
01 / 09 / 2021

ELEKTŘINA ZDRAŽUJE, FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ NA STŘECHÁCH DOMŮ PŘIBÝVÁ

Řada domácností dostala v posledních týdnech informaci, o kolik se jim zvýší poplatky za dodávku elektrického proudu. Od září mají ceny vzrůst až o sedm procent. Není tak divu, že si zejména majitelé rodinných domů pořizují fotovoltaiku, a to i díky dotačním programům. (...)

https://www.idnes.cz/bydl...
23 / 08 / 2021

CHYTRÉ SÍTĚ ZAZNAMENALY LONI V EVROPĚ V CELOSVĚTOVÉM SROVNÁNÍ NEJVĚTŠÍ POSUN. LÍDREM ZŮSTÁVÁ SEVERNÍ AMERIKA

Budování chytrých sítí, takzvaných Smart Grids, je jedním z klíčových kroků k naplnění klimaticko-energetických cílů řady zemí a mezinárodních organizací. Leaderem v oblasti jejich budování je dlouhodobě severní Amerika. Podle studie Smart Grid Index ji ale v loňském roce z hlediska rychlosti rozvoje předstihla Evropa. V rámci Česka s Slovenska se můžeme setkat hned s trojicí přeshraničních projektů, které se rozvojem inteligentních distribučních soustav zabývají. (...)

https://www.businessinfo....
03 / 08 / 2021

CHYTRÉ TRAFOSTANICE VÝZNAMNĚ ZKRACUJÍ DOBU POTŘEBNOU PRO LOKALIZACI PORUCHY. ROČNĚ JICH DÍKY PROJEKTU ACON PŘIBUDE VÍCE NEŽ 250

Trafostanice v Česku jsou rok od roku chytřejší. Na distribučním území EG.D se jich díky přeshraničnímu projektu ACON v uplynulých dvou letech zmodernizovalo více než 370, dalších přibližně 250 je v plánu upravit letos. Hlavním přínosem chytrých distribučních stanic pro spotřebitele je významné zkrácení detekce a lokalizace poruchy v síti a následná rychlejší obnova dodávek energie odběratelům. (...)

https://energetika.tzb-in...
13 / 07 / 2021

CHYTŘEJŠÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY POMOHOU PROSUMERŮM A KOMUNITNÍMU SDÍLENÍ ENERGIE

V posledních letech výrazně přibývá domácností či firem, které část své spotřeby pokrývají z vlastního zdroje energie. Se sílícími tlaky na vyšší podíl obnovitelných zdrojů navíc význam těchto aktivních spotřebitelů, takzvaných prosumerů, ještě poroste. Jejich většímu zapojení a například i komunitnímu sdílení energie pomohou modernizované distribuční soustavy. (...)

https://www.prumyslovaeko...
25 / 05 / 2021

PODÍL OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V EVROPĚ ROSTE. NA CESTĚ K UHLÍKOVÉ NEUTRALITĚ BUDOU STĚŽEJNÍ CHYTRÉ TECHNOLOGIE

V celé Evropské unii se v roce 2020 poprvé vyrobilo více elektrické energie z obnovitelných zdrojů než z fosilních paliv. Aby ale EU dosáhla svých cílů směřujících k uhlíkové neutralitě, musí se podíl solární a větrné energie v současné dekádě skoro ztrojnásobit. Pomoci by v tomto úsilí mělo i zavádění Smart Grids. Tyto chytré sítě nejen zvětší kapacity distribučních soustav, ale navíc umožní i real-time komunikaci všech jejich prvků, což je pro větší zapojení obnovitelných zdrojů energie klíčové. 

Obnovitelné zdroje energie (OZE) se na celkové produkci Evropské unie v roce 2020 podílely z 38,2 procenta, naproti tomu fosilní paliva vyprodukovala „pouze“ 36,97 procenta elektrické energie. Podle energetických think tanků Ember a Agora Energiewende to bylo poprvé, co OZE překonaly zdroje jako plyn a uhlí a staly se pro EU hlavním zdrojem energie. Z pohledu jednotlivých států si pak loni stejný historický úspěch připsalo i Německo a Španělsko. (...)

https://www.stavebniserve...
17 / 05 / 2021

BEZ CHYTRÝCH SÍTÍ SMART GRIDS SE ČESKÁ ENERGETIKA NEOBEJDE

Energetika se v posledních letech proměňuje. Sílící tlaky na větší podíl obnovitelných zdrojů a uhlíkovou neutralitu na jedné straně a zvyšující se počet zařízení připojených do sítě, elektromobilů a domácích fotovoltaických elektráren na straně druhé ukazují, že současná distribuční soustava v Česku přestává nárokům 21. století stačit.

Odborníci se shodují, že bez chytrých sítí, takzvaných Smart Grids, se proto v blízké budoucnosti neobejdeme. „Distribuční soustavy v Česku, ale i mnoha dalších zemích, vyhovují požadavkům dvacátého století, soudobým nárokům již ale přestávají stačit. Roste tlak na větší zapojení obnovitelných zdrojů energie a současně je třeba reagovat i na trendy v oblasti elektromobility, výroby elektřiny domácími fotovoltaickými elektrárnami, chytrých domácností, konceptů smart cities či komunitního sdílení elektrické energie,“ říká Miroslav Kopt z útvaru Strategických projektů EG.D. (...)

https://techfocus.cz/gadg...
14 / 04 / 2021

PŘESHRANIČNÍ PROJEKT INTELIGENTNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ACON MÁ LETOS PŘED SEBOU PLÁNOVANÉ INVESTICE ZA 800 MILIÓNŮ KORUN

Projekt inteligentních distribučních soustav ACON, který vzniká v přeshraniční spolupráci EG.D a Západoslovenské distribučné (ZSD), má před sebou investičně náročný rok. Plánované investice se vyšplhají na téměř 800 milionů korun. Na českém území se za 26 milionů korun rozšíří kapacita rozvodny u obce Tvrdonice a zmodernizuje a postaví dalších 250 chytrých trafostanic. Na Slovensku pak vznikne nová transformovna v Borskom Svätom Jure. V plánu je i další modernizace stávající infrastruktury. Projekt společného zájmu vyjde do konce roku 2024 na více než pět a půl miliardy korun, z nichž polovinu pokryjí dotace z Evropské unie. (...)

http://www.personalista.c...
31 / 03 / 2021

CHYTRÁ ROZVODNÁ SÍŤ VYJDE NA DESÍTKY MILIARD, ČÁST NÁKLADŮ UHRADÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE

Inteligentní elektrická síť umožní regulovat výrobu a spotřebu elektřiny v reálném čase a přispěje ke spolehlivějším dodávkám energie ke koncovým spotřebitelům. Háček je v tom, že to bude velmi nákladné. Jak v diskusním Kulatém stolu Ekonomického deníku uvedl místopředseda představenstva EG.D Pavel Čada, jen u druhého největšího distributora elektřiny v Česku půjde o desítky miliard korun. Část nákladů bude možné uhradit z evropských fondů, dodává náměstek ministra průmyslu Marian Piecha. (...)

https://ekonomickydenik.c...

Veřejná konzultace

Vaše návrhy, postřehy a dotazy nám můžete posílat přes formulář níže a my vám je rádi zodpovíme.

Close